Thông tin dự án

Mở rộng kho dự trữ nhiên liệu Jefferson https://jeffersonenergyco.com/

Mở rộng các cơ sở hạ tầng hiện có của trạm lưu trữ và vận chuyển dầu khí. Dự án đã hoạt động được hơn 5 năm. Do nhu cầu dịch vụ ngày càng tăng cao nên dự án cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng bổ sung để tăng thêm năng lực. Các khách hàng của kho vận này là các công ty dầu khí lớn như Exxon Mobile, Saudi Aramco, BP, Chevron.

 Nhà phát triển dự án:

Tập đoàn đầu tư Fortress (công ty mẹ) và Nhà đầu tư cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải mã chứng khoán tại sàn NYSE: FTAI) https://www.investing.com/equities/fortress-transport-infrast

https://www.ftandi.com/

Địa điểm: Texas

Tài chính dự án: 1.29 tỉ đôla trong đó 57% vốn chủ sở hữu, khoản vay ngân hàng đã được bảo đảm 38%.

Vốn EB-5 giai đoạn I: 35 triệu đô la (5% tổng số vốn của dự án); Thời hạn: 5 + 1 + 1 năm

Số tiền đầu tư EB-5: 900.000 đô la cho mỗi suất đầu tư theo quy định EB-5 mới từ USCIS.

Phí hành chính dự án : 75.000 đôla

 Hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ

Xây dựng: Dự án mở rộng nhà kho đang được xây dựng và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020

Bảo mật và tài sản thế chấp: Khoản vay được bảo đảm trả nợ bằng tất cả tài sản của Nhà ga Jefferson bao gồm đất đai, thiết bị và cơ sở hạ tầng trị giá hơn 737 triệu đô la.

 Hoàn tiền: Trong trường hợp đơn  I-526 bị từ chối, nhà đầu tư sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 90 ngày.

 Hoàn Trả vốn EB-5: nhà đầu tư đủ điều kiện hoàn trả vốn EB-5 sau khi nộp I829 và hoàn thành thời gian cư trú có điều kiện 2 năm.

 Tái đầu tư khoản vay: Sau khi hoàn thành thời hạn cho vay, nhà đầu tư có thể chọn các tùy chọn để tái đầu tư vốn của mình để duy trì các yêu cầu của USCIS (các tùy chọn này bao gồm trái phiếu chính phủ, bất động sản hoặc hỗn hợp chứng khoán trong danh mục đầu tư) – sẽ cung cấp một bản ghi nhớ và đào tạo riêng về điều này.

 Trung tâm khu vực CanAm: Trung tâm khu vực giàu kinh nghiệm và thành công nhất trong ngành EB-5. Các hoạt động và thành tích của trung tâm vùng CanAm đã được kiểm toán độc lập và ghi nhận.

Call Now Button