Định cư Canada cho chủ sở hữu và điều hành doanh nghiệp

Chủ sở hữu / nhà điều hành LMIA

Chủ sở hữu / Nhà điều hành LMIA là con đường nhanh chóng cho các chủ doanh nghiệp và doanh nhân muốn vào Canada sau khi thành lập hoặc mua một doanh nghiệp.

Có thể xin giấy phép lao động trong danh mục này để khởi động hoặc mua một doanh nghiệp hiện có ở Canada. Giấy phép làm việc có thể được cấp đến hai năm. Nếu nộp hồ sơ LMIA của Chủ sở hữu / Nhà điều hành lần đầu tiên, thì giấy phép làm việc sẽ được cấp trong thời hạn một năm. Sau 1 năm, với điều kiện chủ doanh nghiệp chứng minh doanh nghiệp đã được thành lập, thì giấy phép lao động có thể được gia hạn. Mỗi lần gia hạn thường là hai năm và không có giới hạn về số lần giấy phép lao động có thể được gia hạn. Có nhiều con đường để xin thường trú cho chủ sở hữu / nhà điều hành tùy thuộc vào loại đề nghị công việc / LMIA và nền tảng của chủ sở hữu / nhà điều hành.

Yêu cầu đối với chủ sở hữu / nhà điều hành

  1. Sở hữu một doanh nghiệp ở Canada.
  2. Chủ sở hữu duy nhất hoặc một cổ đông lớn của doanh nghiệp.
  3. Kinh nghiệm quản lý rõ ràng và trình độ thể hiện khả năng quản lý doanh nghiệp.
  4. Khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tích cực làm việc như một người quản lý trong doanh nghiệp.
  5. Tài sản tài chính để mua và vận hành doanh nghiệp.
  6. Dự kiến ​​rằng việc kinh doanh sẽ dẫn đến việc tạo hoặc duy trì việc làm hoặc chuyển giao các kỹ năng cho thường trú nhân / công dân Canada.
  7. Có một vị trí trong doanh nghiệp không thể bị miễn nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trước một người quản lý cao cấp hơn của công ty.
  8. Cung cấp kế hoạch kinh doanh chi tiết cho doanh nghiệp sẽ tạo / duy trì việc làm cho người Canada cũng như phác thảo về cách thức duy trì việc làm của chủ doanh nghiệp / nhà điều hành trong công ty.
  9. Tham gia tích cực vào hoạt động kinh doanh và dự đoán rằng chủ sở hữu / nhà điều hành không thực hiện đầu tư thụ động.
  10. Doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất một công dân Canada hoặc thường trú nhân trong năm đầu tiên.

 

Ưu điểm của chủ sở hữu / nhà điều hành LMIA

Thời gian xử lý ngắn (thường là 3-6 tháng để có được LMIA và giấy phép làm việc)

Không có yêu cầu giá trị tài sản ròng tối thiểu

Không yêu cầu số tiền đầu tư tối thiểu cần thiết nhưng nên từ 150.000CAD trở lên

Người phối ngẫu của chủ sở hữu / người điều hành nhận được giấy phép làm việc mở và con cái phụ thuộc nhận được giấy phép sinh viên hoặc thị thực tạm trú tùy theo tuổi của họ

Doanh nghiệp có thể được thành lập ở bất cứ đâu tại Canada

Giấy phép lao động có thể được gia hạn vô số lần với điều kiện doanh nghiệp vẫn đang hoạt động

Con đường đến thường trú

Nhập cảnh nhanh: Nếu chủ sở hữu / nhà điều hành đạt được LMIA ở vị trí quản lý cấp cao (NOC 00), họ sẽ nhận được 200 điểm bổ sung về điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ trong hệ thống Express Entry ngay khi họ được LMIA phê duyệt. Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ củng cố điểm số của người nộp đơn đủ để nhận được Lời mời của ứng dụng trên ứng dụng (ITA) trong hệ thống Express Entry. Nếu lời mời làm việc và LMIA không ở vị trí quản lý cấp cao, họ vẫn sẽ nhận được 50 điểm trên điểm CRS của mình. Nếu họ điều hành doanh nghiệp trong ít nhất một năm, họ sẽ nhận được thêm điểm bổ sung về điểm số CRS của họ.

PNP: Sau khi giấy phép lao động được cấp và chủ sở hữu đã cư trú tại Canada trong ít nhất một năm, họ có thể ở vị trí để xin thị thực thường trú thông qua Chương trình Đề cử của Tỉnh.

Người phối ngẫu: Người phối ngẫu có thể nộp đơn làm người nộp đơn chính sau khi có được kinh nghiệm làm việc và một nhà tài trợ sử dụng lao động ở Canada.

 

Một tư vấn nhập cư Canada được cấp phép có thể giúp đỡ bạn như thế nào?

Ngoài việc đảm bảo hoàn tất hồ sơ để nộp cho các cơ quan chính phủ Canada theo đúng trình tự và quy định, có ba lĩnh vực chính mà một tư vấn viên được cấp phép (RCIC) có thể trợ giúp.

Chiến lược và lựa chọn nhập cư: RCIC có thể tư vấn cho bạn về các lựa chọn khác nhau có sẵn cho bạn để có được thường trú tại Canada và giải thích những ưu và nhược điểm của từng lựa chọn. Điều quan trọng là bạn chọn chương trình nhập cư tốt nhất ngay từ đầu vì điều này có thể sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc về lâu dài.

Đại diện chuyên nghiệp: Nếu bạn không có đại diện hỗ trợ bạn thì có lẽ bạn sẽ chỉ gửi tài liệu được yêu cầu được liệt kê trong danh sách kiểm tra tài liệu của IRCC. Chỉ nộp những tài liệu này có thể đủ để đưa ra quyết định thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ nộp những tài liệu đó đôi khi không đủ để chứng minh trường hợp của bạn và để đáp ứng các yêu cầu của nhân viên thị thực. Nói chung, nên gửi nhiều bằng chứng nhất có thể ở trên và vượt quá mức tối thiểu theo yêu cầu của IRCC. Đại diện của bạn có thể hỗ trợ bạn chuẩn bị và gửi đơn đăng ký mạnh mẽ tới IRCC bằng cách xác định các điểm yếu trong đơn đăng ký của bạn và tư vấn cho bạn cách củng cố đơn đăng ký.

Thư nộp: RCIC sẽ chuẩn bị và gửi thư gửi thay mặt cho người nộp đơn cùng với đơn đăng ký. Thư là một phần quan trọng của đơn xin tóm tắt và quan trọng hơn là chứng minh tại sao bạn đáp ứng các yêu cầu của thị thực.

Bạn đã sẵn sàng ?

Liên hệ với nhân viên tư vấn của chúng tôi là thành viên tư vấn di trú canada được cấp phép và là thành viên hội luật pháp Ontario.

Mr. Uoc, Le Cong + 1 416 648 5539

Mr. Nguyen Duy Tu + 84 901 056 856

Call Now Button